592 Invertebrati

/ :
Gabriele Oronzio Costa. - [1825-1829] - 204 p., II, II, 2, IV c. di tav. : ill. ; 30 cm.
/ :
Gabriele Macrì, P. 129-131. - Fa parte di : Lu lampiune : Quadrimestrale di cultura salentina. - A. IV, n. 1 (aprile 1988).